مهندس محمدحسن عاقل‌منش عضو شورای اسلامی شهر رشت به اظهارات تامل برانگیز محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در زمینه‌ی تعطیلی مناطق گردشگری و مراکز غذایی گیلان واکنش نشان داد.

ندای گیلان:مهندس محمدحسن عاقل‌منش عضو شورای اسلامی شهر رشت در واکنش به اظهارات تامل برانگیز محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در زمینه‌ی تعطیلی مناطق گردشگری و مراکز غذایی گیلان و تعیین تکلیف برای استانداران دو استان شمالی، توئیتی معنادار نوشت.
این عضو شورای اسلامی شهر رشت در توئیت خود نوشت: صحبتهای محسن هاشمی جفا به گیلان و گیلانیانی است که همواره با رویی‌گشاده، سفره‌ای گسترده و میهمان‌نوازی ویژه، پذیرای پایتخت‌نشینان بوده‌اند.
آقای هاشمی، خوب حق میهمان‌نوازی ما را کف دستمان گذاشتید.