امیرجانبازی رودسری اظهارداشت: مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر عزم جدی می خواهد و باید به صورت جدی پیگیری شود

به گزارش ندای گیلان از رودسر،فرمانداررودسردرهمایشی که با حضورمسئولان ستادمبارزه بامواد مخدرشهرستان ودهیاران بخش مرکزی باموضوع پیشگیری ومبارزه باموادمخدربرگزارشد گفت: اول تیرسالروزجهانی مبارزه باموادمخدراست و مقوله اعتیادپدیده ای شوم است که درجامعه رشدنموده وهدف ما جلوگیری از گسترش آن بوده و امیدواریم روزی برسد که جامعه ای فاقدازاعتیادداشته باشیم.
نماینده عالی دولت درشهرستان رودسرضمن اشاره به نام گذاری امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل ازطرف مقام معظم رهبری افزود :این نامگذاری بیانگراین است که باید سعی نمائیم درحیطه کاری خود،این بیان ارزشمند مقام معظم رهبری را سرلوحه امورقراردهیم ایشان درتعریف اقتصادمقاومتی فرمودند، اقتصاد مقاومتي اقتصاديست مبتني بر  استفاده از امكانات و داشته هاي دروني براي مقابله با فضاها و تحريم هايي كه ممكن است كشور ما را تهديد كند.
امیرجانبازی رودسری همچنین افزود: دربخش کشاورزی ، گردشگری،آموزشی و فرهنگی همه باید مقوله اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم همه مسئولان باید برای تحقق اقتصادمقاومتی در جامعه تلاش و کوشش نمایند .
وی یاد آور گردید :يكي از داشته ها و امكانات ما براي تحقق اقتصاد مقاومتي، نيروي انساني و سرمايه انساني است كه داريم و مادامي كه بتوانيم از نيروي انساني به نحوي درست و شايسته استفاده كنيم، اميد به موفقيت خواهيم داشت.
وی خاطر نشان کرد : نيروي انساني سالم و پويا و به دور از هرگونه  آلودگي هاي اجتماعي، آلودگي هايي كه به اشكال مختلف مي تواند جامعه را تحت تاثير قرار بدهد در رشد و توسعه جامعه بسیار موثر می باشد .
جانبازی رودسری درادامه به نقش خانواده در جامعه اشاره نمود و گفت: نظام و تحكيم نهاد خانواده به عنوان كوچكترين و مهمترين واحد جامعه بعد از فرد نقش بسیار موثر و مهمی در مباحث اجتماعی و  پیشگیری از آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد را دارد .
وی همچنین ضمن تقدیر وتشکر ازفعالان عرصه مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد :همه دستگاه ها ومسئولان حوزه شهری و روستایی برای مقابله با این پدیده بصورت جدی پیگیر باشند و تحکیم نظام خانواده موثرترین راه مقابله با پدیده اعتیاد در جامعه می باشد .
امیرجانبازی رودسری اظهارداشت: مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر عزم جدی می خواهد و باید به صورت جدی پیگیری شود و این نیاز به همکاری همه نهادهای مسئول جامعه داردومن ازطرف خودم ازهمه مسئولانی که دراین مقوله گام برمی دارند تقدیر وتشکرمی نمایم و از همه مسئولان می خواهم که با حضور و شرکت
درجلسات روشنگری خانواده ها را با موضوع آشنا نمایند .
وی درپایان افزود: بايد تمام تلاش مان را بكار بگيريم و با فرهنگ سازی مناسب از رواج اعتیاد به مواد مخدر در جامعه جلوگیری نمائیم .