شورای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با محوریت بررسی پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی قابل‌افتتاح در هفته دولت برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان ازرشت، نشست شورای فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دیگر اعضای شورای فنی در سالن اجلاس حوزه ریاست برگزار شد.

در این نشست، طرح‌های عمرانی و فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، پروژه های قابل‌افتتاح در هفته دولت و همچنین طرح‌های عمرانی در دست احداث نظام سلامت تا پایان سال، مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
اعضای شورای فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین احداث طرح‌های محرومیت‌زدایی نظام سلامت گیلان را نیز موردبررسی قرارداده و منابع لازم برای اتمام و ادامه ساخت آن‌ها را ارزیابی کردند.
طرح توسعه بخش‌های مرکز آموزشی درمانی رازی رشت با بهره‌گیری از ظرفیت خیران، پیگیری برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر بخش‌های استقرار MRI در تالش و لنگرود و همچنین آخرین وضعیت سامانه‌های سرمایشی مراکز سلامت‌محور استان گیلان به‌ویژه بیمارستان‌ها از دیگر مواردی بود که در شورای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
آشوبی – رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با اشاره به پیشرفت مطلوب طرح‌های سلامت‌محور گیلان در هفته دولت، اظهار کرد: تمام همت و تلاش شورای عمرانی باید صرف تکمیل طرح‌های عمرانی قابل بهره‌برداری در هفته دولت باشد.
وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت در دولت سیزدهم به‌ویژه در بخش، درمان، گفت: باید زیرساخت‌های باقی‌مانده برای استقرار دستگاه‌های پیشرفته پزشکی ازجمله دستگاه‌های تصویربرداری سریعاً آماده شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر ضرورت همگرایی در پیشبرد امور دانشگاه تأکید کرد و گفت: در دانشگاه هیچ کاری بدون همکاری همه‌جانبه ممکن نیست و در حسن انجام کار و یا بروز برخی اشکالات فنی و عمرانی همه دانشگاه باید پای‌کار باشند.
آشوبی خدمت به مردم را توفیقی از جانب خداوند برشمرد و تصریح کرد: وقتی در یکی از بخش‌های سلامت‌محور مردم به ما مراجعه کردند باید مشتاقانه به سمت آن‌ها شتافت و در رفع مهجوریت و کمبودها، پیشگام و پیشرو بود.
دانشگاه علوم پزشکی گیلان حداقل 16 طرح عمرانی سلامت‌محور قابل‌افتتاح در هفته دولت امسال با بیش از 25 میلیارد تومان ارزش ریالی دارد.