مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: ۱۱ هزار و ۲۲۴ کیلومتر از خطوط شبکه گاز در گیلان، در ۳ ماهه نخست امسال بازرسی و نشت یابی شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: بهار امسال ۱۱ هزار و ۲۲۴ کیلومتر از خطوط گاز گیلان بازرسی و نشت یابی شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵ درصد افزایش دارد.

عیسی جمال نیکویی با اشاره به بازرسی خطوط گاز در ۲۴ شهر گیلان در این مدت، افزود: بازرسی فنی و نشت یابی مستمر برای افزایش ایمنی خطوط و انتقال پایدار گاز و بهبود خدمات رسانی به مشترکان گاز طبیعی همچنان ادامه دارد.

وی گفت: همچنین ۳۴۸ ایستگاه و ۲۵۴ هزار و ۱۸۵ علمک گاز هم در این مدت بازرسی و نشت یابی شد.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان از همه مشترکان گاز طبیعی خواست با رعایت نکات ایمنی و بررسی مستمر وسایل گازسوز، از بروز حوادث و خسارات مربوط به گاز جلوگیری کنند.