این اولین گام بلند دکتر محمد تقی آشوبی در قامت سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود که از حمایت استاندار و مجمع نمایندگان گیلان نیز برخوردار است.

به گزارش ندای گیلان از رشت در دیدار دکتر آشوبی به همراه مهندس جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با دکتر عین الهی وزیر بهداشت با احداث بیمارستان ۸۰۰ تخت خوابی جنرال در رشت موافقت صورت گرفت.
وزیر بهداشت با دستور به معاون توسعه وزارت متبوع با درخواست سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان مبنی بر احداث بیمارستان جنرال ۸۰۰ تخت‌خوابی در رشت، موافقت کرد.
دکتر محمدتقی آشوبی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با همراهی مهندس جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با دکتر بهرام عین‌الهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار و گفت‌وگو کرد که ماحصل این دیدار یک اقدام ارزشمند برای مردم گیلان بود.
این اولین گام بلند دکتر محمد تقی آشوبی در قامت سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود که از حمایت استاندار و مجمع نمایندگان گیلان نیز برخوردار است که این حمایت ها و هماهنگی ها موجب اخذ امتیازهای قابل توجه برای استان گیلان در حوزه بهداشت و درمان خواهد بود.