مهدی عفتی به عنوان سرپرست جدید امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان منصوب و از زحمات هادی صادقی، تقدیر به عمل آمد.

ندای گیلان:با حضور محمد اکبرزاده مدیرکل، معاونین پشتیبانی، عمران روستایی و مدیران شعب بنیادمسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان، جلسه تودیع و معارفه سرپرست جدید ماشین آلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان برگزار شد.

دراین جلسه مهدی عفتی به عنوان سرپرست جدید امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان منصوب و از زحمات هادی صادقی، تقدیر به عمل آمد.

اکبرزاده طی سخنانی در این جلسه ضمن تقدیر از تعامل و همکاری مثبت بین بنیاد مسکن و سایر نهادها و ادارات در زمان مدیریت  صادقی از تلاشها و پیگیریهای ایشان درجهت رفع مسائل عمرانی و طرح هادی روستاها تقدیر نموده و برای آقای عفتی سرپرست جدید امور اجرائی و ماشین آلات عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آرزوی موفقیت و توفیق درانجام وظایف محوله نمودند.