دولت ۳۵ میلیارد ریال از مطالبات پایکاران شمال راپرداخت کرد، پیش از این ۶۶۴ میلیارد ریال از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

به گزارش نداي گيلان: 35 میلیارد ریال از مطالبات چایکاران شمال به حسابشان واریز شد .

پیش از این هم 664 میلیارد ریال از مطالبات چین بهاره چایکاران گیلان و مازندران در قبال خرید 34 هزار و 450 تن برگ سبز چای پرداخت شده بود .

به گفته رئیس سازمان چای ، چایکاران امسال بیش از 74 هزار تن برگ سبز به ارزش هزار و 190 میلیارد ریال برداشت کرده اند که 19 درصد بیشتر از پارسال است .

برداشت برگ سبز چای پنجم اردیبهشت آغاز شده است . قیمت خرید تضمینی هر کیلو برگ سبز چای درجه یک امسال ( 21 هزار و 800 ) ریال و درجه دو ( 12 هزار و 100 ) ریال است.