محمدحسین واثق کارگرنیا برای دومین سال پیاپی با کسب ۱۰ رأی به عنوان رئیس شورای شهر رشت انتخاب شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،چهل و نهمین جلسه علنی شورای شهر رشت با محوریت انتخاب هیأت رئیسه برگزار شد.

«محمد حسین واثق کارگرنیا» تنها کاندید این سمت با کسب ۱۰ رأی موافق برای دومین سال پیاپی به عنوان رئیس شورای شهر رشت انتخاب شد.

«هادی رمضانی» نیز با کسب ۹ رأی به عنوان نایب رئیس شورای شهر رشت انتخاب شد.

«سید شمس شفیعی» به عنوان خزانه دار، «نادر حسینی» به عنوان سخنگو، «علیرضا تاج شهرستانی» و «حسن کریمی کرنق» نیز به ترتیب به عنوان منشی اول و دوم هیئت رئیسه شورای رشت در دومین سال فعالیت انتخاب شدند.