سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: رعایت نکردن قوانین و بسته بودن دفتر خدمات مسافرتی بدون اطلاع و هماهنگی با اداره کل میراث فرهنگی از مهمترین تخلفات این دفاتر بوده است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، رضا حسن پور گفت: ابتدای امسال تاکنون ۲۹ دفتر تذکر و تعلیق دریافت کرده اند و پروانه ۴ دفتر لغو شده است.

حسن پور افزود: ۱۵ تذکر و ۱۰ تعلیق از کار برای مدیران دفاتر خدمات مسافرتی استان که تخلف کرده اند هم صادر شده است.

وی گفت: رعایت نکردن قوانین و بسته بودن دفتر خدمات مسافرتی بدون اطلاع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از مهمترین تخلفات این دفاتر بوده است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان افزود : گیلان۸۴ دفتر خدمات مسافرتی فعال دارد.