سرپرست شهرداری رشت با تاکید بر لزوم اهتمام جدی در اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهرداری رشت، گفت: ساختمان‌های تاریخی شهرداری رشت میراث ارزشمند و نماد شهر رشت می‌باشند که می‌بایست به صورت ویژه نسبت به مقاوم‌سازی و رفع خطر از این ساختمان‌ها اقدامات لازم صورت پذیرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،با حضور در معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت، روند اجرایی پروژه‌های عمرانی شهرداری رشت را مورد بررسی قرار داد.

پسرپرست شهرداری رشت در جلسه با معاون و مدیران حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری، تکمیل و بهره برداری از پروژه‌ها را موجب افزایش اعتماد عمومی و حرکت به سمت توسعه و پیشرفت شهر عنوان و اظهار کرد: عدم نظارت لازم بر حسن اجرای کار و موانع احتمالی می‌تواند در کاهش سرعت پروژه‌ها تاثیرگذار باشد.

علی بهارمست در این جلسه با اشاره به پروژه‌های اولویت دار شهرداری در بودجه سال جاری نسبت به دقت، کیفیت و تسریع پروژه‌ها تاکید کرد.

سرپرست شهرداری رشت در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم اهتمام جدی در اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهرداری رشت، گفت: ساختمان‌های تاریخی شهرداری رشت میراث ارزشمند و نماد شهر رشت می‌باشند که میبایست به صورت ویژه نسبت به مقاوم‌سازی و رفع خطر از این ساختمان‌ها اقدامات لازم صورت پذیرد.

در این جلسه محمد حسین خیابانی، معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت نیز گزارشی از روند پروژه‌های عمرانی در دست اجرا و نیمه تمام ارائه کرد.

شایان ذکر است علی بهارمست پس از پایان جلسه از مرکز کنترل ترافیک شهرداری رشت نیز بازدید کرد.