مهرداد بائوج لاهوتی با کسب ۲۸ هزار و ۸۴۶ رأی به عنوان نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی انتخاب شد

به گزارش ندای گیلان،مهرداد بائوج لاهوتی با کسب ۲۸ هزار و ۸۴۶ رأی به عنوان نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی انتخاب شد.

آرای مأخوذه در حوززه انتخابیه لنگرود به ترتیب آرا به قرار زیر است:

۱ – مهرداد بائوج لاهوتی ۲۸۸۴۶
۲ – سیدگل آقا پورعباس ۲۴۳۱۰
۳ – پرویز محمدنژاد ۱۳۰۵۹
۴ – حسن اخگری ۲۰۱۶
۵ – احمدی سروش ۱۳۰۹
۶ – احمد اسماعیلی بازارده ۱۱۱۶
۷ – محمد پوررضا ۱۰۷۸
۸ – محمود دهگان ۹۴۹
۹ – حمید رمضانپور دریاسری ۸۸۵
۱۰ – نرجس نوبهاری ۷۶۹
۱۱ – مهرداد امین لیلی ۶۲۷
۱۲ – یوسف فلاحیان ۲۹۷
۱۳ – میثم موسی پور ۲۶۶
۱۴ – مجید مطلبی ۲۰۶