مجری یکی از برنامه های تلویزیون، در انتن زنده تلویزیون، به طور ناخواسته روزه خواری کرد. به گزارش ندای گیلان ، این محری زن برنامه “به خانه برمی گردیم”، پس از اماده شدن غذا از اشپز خواست مزه غذا را امتحان کند. او پس از این عمل، متوجه اقدام ناخواسته خود شد. – دانلود فیلم فیلم […]

مجری یکی از برنامه های تلویزیون، در انتن زنده تلویزیون، به طور ناخواسته روزه خواری کرد.
به گزارش ندای گیلان ، این محری زن برنامه “به خانه برمی گردیم”، پس از اماده شدن غذا از اشپز خواست مزه غذا را امتحان کند.
او پس از این عمل، متوجه اقدام ناخواسته خود شد.

دانلود فیلم فیلم روزه خواری سهوی مجری در برنامه ی زنده              Download