مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری گیلان با بیان اینکه در هشت ماه نخست امسال ۹۵ هزار و ۲۴۵ گردشگر در اقامتگاه‌های بوم‌گردی‌ استان گیلان اقامت کرده اند، افزود: این تعداد در مقایسه با سال گذشته از رشد ۴۴۰ درصدی برخوردار بوده است.

به گزارش ندای گیلان،شهرود امیرانتخابی در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد ۴۴۰ درصدی اقامت در واحدهای بوم گردی استان گیلان، اظهار کرد: اداره کل میراث فرهنگی گیلان در یک سال گذشته با ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی در روستاها، گامی بزرگ در راستای توسعه اکوتوریسم و گردشگری روستایی در ایران برداشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان با اشاره به فعالیت ۷۴ قامتگاه‌های بوم‌گردی در این استان، گفت: در سال گذشته تنها ۱۴ واحد فعال بود که در مقایسه با این تعداد از رشد ۴۲۸ درصدی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در هشت ماه نخست امسال ۹۵ هزار و ۲۴۵ گردشگر در اقامتگاه‌های بوم‌گردی‌ استان گیلان اقامت کرده اند، افزود: این تعداد در مقایسه با سال گذشته از رشد ۴۴۰ درصدی برخوردار بوده است.

امیرانتخابی در ادامه هدف از تاسیس اقامتگاه های بوم گردی را توسعه پایدار گردشگری، احیای ارزش‌های سنتی و بومی، کمک به اقتصاد جامعه محلی و حفظ محیط زیست عنوان کرد.