مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: با حد نگاری و تثبیت مالکیت بخشی از نگرانی سرمایه گذاران بخش کشاورزی برطرف می‌شود.

به گزارش ندای گیلان،حسن گیلان پور، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز گفت: کاداستر یا حد نگاری زمین‌های کشاورزی با هدف تعیین محدوده‌های مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، تسهیل و دقت در صدور یا اصلاح اسناد مالکیت و کاهش دعاوی در ۳۵ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان اجرا شد.

وی با بیان اینکه سازمان امور اراضی با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی، مسئولیت اجرای این طرح را برعهده دارد، افزود: حد نگاری زمینه اجرای ۲ قانون مهم حفظ کاربری و جلوگیری از خرد شدن زمین را فراهم می‌کند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: با حد نگاری و تثبیت مالکیت بخشی از نگرانی سرمایه گذاران بخش کشاورزی برطرف می‌شود.

حسن گیلان پور، به روند کند اجرای طرح کاداستر در گیلان اشاره کرد و افزود: علت این وضعیت خرده مالکی، نبود راه ارتباطی برای دسترسی به برخی مزارع و اعتبارات ناکافی عنوان کرد.

وی در پایان تصریح کرد: برای اجرای طرح کاداستر در زمین‌های کشاورزی گیلان ۶۰ میلیارد ریال جذب شده است.