احمدی با بیان اینکه ماهیانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ برگ سند مالکیت به متقاصیان تحویل داده میشوداظهار کرد: در طول سه سال گذشته ۱۰ تا ۱۲ هزار سند مالکیت در بخش کلاچای صادر شده است.

حمید رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان اظهار کرد: دفترچه های سند مالکیت  از این پس بصورت تک برگی صادر می شوند.

وی با بیان اینکه ماهیانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ برگ سند مالکیت به متقاصیان  تحویل داده میشوداظهار کرد: در طول سه سال گذشته ۱۰ تا ۱۲ هزار سند مالکیت در بخش کلاچای صادر شده است.

رئیس ثبت اسناد و املاک کلاچای گفت:در صورت داشتن نیروی کارشناس ونقشه بردار روند صدور اسناد ثبتی تسریع پیدا می کند.

وی بیان داشت: ۳۰۰ روستا ازجمله شهرهایی کلاچای،واجارگاه  وچابکسر تحت پوشش ادره ثبت اسناد کلاچای قرار دارد.