معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گیلان گفت:شخم زمستانه در شالیزارهای گیلان به 20هزار هکتار رسید

ندای گیلان:معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گیلان گفت: شخم زمستانه در شالیزارهای گیلان به 20هزار هکتار رسید.

حبیب جهانساز،با اشاره به اینکه گیلان 238هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد،گفت: تاکنون شخم زمستانه در 20درصد از شالیزارهای گیلان انجام شده است و سرعت این کار مطلوب است.

وی اضافه کرد:شخم زمستانه در همه 16شهرستان گیلان در حال انجام است و اما در شهرستان رشت معمولا کمتر از شهرستانهای دیرتر رخ می‌ دهد و در حال حاضر روند شخم زمستانه در این شهرستان کمتر است.

جهانساز با اشاره به اینکه همچنان سرعت شخم زمستانه در شهرستانهای شرق گیلان بیش‌تر از غرب استان استان است، ادامه داد:شخم زمستانه موجب کاهش بروز آفات گیاهی نظیر کرم ساقه‌خوار برنج می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان در خصوص تجهیز ده‌هزار هکتار اراضی شالیزاری گیلان، تصریح کرد:تجهیز شالیزارهای گیلان موجب کاهش رنج تولید برنج در استان می‌شود و به زودی آمار دقیق تجهیز جدید شالیزارهای گیلان اعلام می شود.