وبسایت وزارت خارجه عراق ساعتی پیش در بیانیه ای از احضار سفیر ایران در این کشور به دلیل آنچه نقض حاکمیت کشور خود دانسته خبر داده است.

به گزارش ندای گیلان،وبسایت وزارت خارجه عراق ساعتی پیش در بیانیه ای از احضار سفیر ایران در این کشور به دلیل آنچه نقض حاکمیت کشور خود دانسته خبر داده است.

در این بیانیه آمده است:

 

زمین ها و پایگاه های عراقی مورد حمله قرار گرفت ، در شب چهارشنبه 8/1/2020 ، با حملات موشکی ایران پایگاه هایی را هدف گرفت که شامل نیروهای عراقی و غیر عراقی می شد.
وزارت امور خارجه این حملات را رد می کند و آنها را نقض حق حاکمیت عراق می داند ، از همه طرف های ذیربط می خواهد که از خود محدودیت نشان دهند و برای کاهش تنش در منطقه تلاش کنند و برای ایجاد حساب های خود ، عراق را به میدان نبرد تبدیل نکنند و برای حل بحران هایی که بر منطقه تأثیر می گذارد ، تلاش کنند. ما همچنین تأکید می کنیم که عراق کشوری مستقل است و امنیت داخلی آن در اولویت و نگرانی  است و ما اجازه نخواهیم داد که این یک میدان نبرد ، گذرگاه برای انجام حملات یا مکانی برای استفاده از اراضی خود برای آسیب رساندن به کشورهای همسایه باشد و وزارت امور خارجه با سفیر جمهوری اسلامی ایران تماس می گیرد تا وی را از موارد فوق مطلع کند.