طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سعید رستمی به عنوان سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش منصوب شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سعید رستمی به عنوان سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش منصوب شد.

دکتر رستمی، عضو هیات رییسه سازمان نظام پزشکی شهرستان تالش، ریاست بخش اورژانس بیمارستان شهید نورانی تالش را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

پیش از این دکتر بختیار حیدرنیا، عهده دار این مسوولیت بود.