نماینده شهرستان تالش رضوانشهر وماسال در جلسه ی شورای برنامه ریزی این شهرستان با بیان اینکه، سال ۹۴از بدترین سالها ی در ۳۶سال انقلاب در خصوص اعتبارات بود بیان داشت: من هر روز باید پاسخگوی مردم باشم گه چرا جلوی اجرای پروژه گرفته میشود .

به گزارش ندای گیلان از رضوانشهر نماینده شهرستان تالش رضوانشهر وماسال در جلسه ی شورای برنامه ریزی این شهرستان با بیان اینکه، سال ۹۴از بدترین سالها ی در ۳۶سال انقلاب در خصوص اعتبارات بود بیان داشت: من هر روز باید پاسخگوی مردم باشم گه چرا جلوی اجرای پروژه گرفته میشود .

وی با بیان اینکه لحظه به لحظه از خزانه امار  اختصاص اعتبار را پیگیرمی کنم خاطرنشان کرد: من از پیمانکاران ومسئولین انتظار دارم که با هم این مشکلات مردم راحل کنیم وبرای مردم امیدواری ایجاد کنیم.

محمود شکری بیان داشت:از ادارات بنیاد مسکن و راه شهرسازی میخواهیم پیگیر سهم خود از اعتبارات استانی و کشوری باشند.

نماینده ی ادوار مجلس  خاطرنشان کرد:ما  بامشکل ضعف برق در شهرستان رضوانشهر مواجه هستیم و انتظار داریم داریم اداره برق  پیگیر این مسئله باشد.

شکری  با بیان اینکه استان گیلان درزمینه کشاورزی با سایر استانهای دیگر کاملا فرق دارد  بیان داشت: بنا به قانون هیچ مجوزی برای حفر چاه درزمینه کشاورزی ازاین به بعد صادر نمی شود.