مدیر کل زندانهای استان گیلان اجرای برنامه های اصلاحی و حمایت از خانواده های آنان را از مهمترین اولویت های روسای زندانها برشمرد .

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی سازمان زندان های گیلان به ندای گیلان،رضا محمدی اصل مدیر کل زندانهای استان گیلان ، با حضور در  بازداشتگاه رشت ضمن بازدید از کلیه اماکن از اقدامات و خدمات ارائه شده برای زندانیان و خانواده های آنان ابراز رضایت نمود.

وی اجرای برنامه های اصلاحی و حمایت از خانواده های آنان را از مهمترین اولویت های روسای زندانها برشمرد و گفت : مجازات حبس  انتهای فرآیند دادرسی  می باشد و روسای زندانها در کنار اجرای برنامه های  اصلاحی برای مددجویان باید خانواده زندانیان رامورد حمایت قرار دهند.

وی نقش مددکاران و انجمن های حمایت زندانیان در اجرای این ماموریت مهم برشمرد. و گفت مددکاران در شناخت آسیب ها و تدوین راهکارهای کمکی که در پرونده شخصیت زندانیان منعکس می گردد اطلاعات لازم برای حمایت خانواده ها  از طریق نهاد های حمایتی خصوصا انجمن های حمایت زندانیان  فراهم می نمایند و ما در صدد آن هستیم که ضمن تقویت انجمن های حمایت زندانیان، شرایط کمک به زندانیان بویژه بعد از آزادی را تسهیل کنیم.

وی ضمن اشاره به  دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانیان، توجه به وضعیت زندانیان تحت قرار ، رصد پرونده قضائی آنان و دیگر مسایل رفاهی را تاکید نمود.