2 سمور آبی امروز در رودخانه چوبر تالش رهاسازی شد.

به گزارش ندای گیلان،عارف شادکام، رئیس اداره حفاظت محیط زیست