رئیس اداره شیلات رودسر گفت: ۳ میلیون قطعه بچه ماهی سفید امروز در رودخانه‌های پلرود، خشک رود و آچیرود رودسر رها شد.

به گزارش ندای گیلان،علی اکبر قربان نیا رئیس اداره شیلات رودسر گفت: ۳ میلیون قطعه بچه ماهی سفید امروز در رودخانه‌های پلرود، خشک رود و آچیرود رودسر رها شد.
وی هدف از رهاسازی بچه ماهی سفید را بازسازی ذخائر آبزیان دریای خزر اعلام کرد.
قربان نیا افزود: ۴۲هزار قطعه بچه ماهی خاویاری هم در رودخانه پلرود رودسر رها شد.
رودخانه‌های پلرود، خشک رود و آچیرود به دریای خزر می‌ریزند.

yjc