رئیس ستاد انتخابات حزب ندای ایرانیان در گیلان گفت:دولت گذشته اعتقادي به احزاب نداشت اما در دولت تدبير و و اميد احزاب توانستند آزادانه فعاليت كنند

علی بزرگ بشر در گفتگو با خبرنگار نداي گيلان و در تشریح عملکرد دولت یازدهم اظهار داشت:دولت يازدهم نبست به دولت قبل هم از لحاظ سياست داخلي و هم خارجي و همچنين انضباط اقتصادي تفاوت هاي آشكاري دارد.
رئیس ستاد انتخابات حزب ندای ایرانیان در گیلان بیان داشت:در بحث ارتباط با جهان و سياست هاي خارجه ،موفقيت برجام در تاريخ ايران بسيار كم نظير بوده كه در رفع تحريم ها تاثيرات بسزايي داشته است و اكنون شاهد  به ثمر نشستن آن هستيم.
بزرگ بشر ادامه داد:در دولت گذشته تنها اتفاقي كه افتاد اين بود كه درهاي دنيا بروي ايران بسته شد و دولت تدبير  و اميد توانست دوباره اين درها را بسوي ايران باز كند.
وي با اشاره به بحث انظباط مالي و اقتصادي در دولت روحاني گفت:دولت يازدهم در بحث انظباط مالي و اقتصادي به توليدات داخلي توجه بيشتري كرد و از واردات بي رويه جلوگيري کرد و بيشتر اتكاي كشور را به بحث صادرات اختصاص داد.
این فعال اصلاح طلب به حقوق شهروندي و آزادي هاي احزاب اشاره كرد و افزود:دولت گذشته اعتقادي به احزاب نداشت اما در دولت تدبير و و اميد احزاب توانستند آزادانه فعاليت كنند ،تسليم نشوند و خانه احزاب را مجددا تشكيل دهند.
وي همچنین در رابطه با  امکان انسجام اصولگرايان در  انتخابات  پیش رو  اظهار کرد:احتمال اين انسجام نزديك به صفر بوده و اين اتفاق بيشتر شبيه به معجزه است.
بزرگ بشر با اشاره به حمايت اصلاح طلبان از روحاني اذعان داشت:در شرايط كنوني اصلاح طلبان نقش اساسي و محوري در دولت يازدهم داشتند و قصد عبور از  روحاني را ندارند و پشت او مي ايستند و اين فرصت را به وي ميدهند كه عملكرد اقتصادي و سياسي خود را در دولت دوازدهم بهبود ببخشد.
وي در خصوص ورود احمدي نژاد به انتخابات پيش رو  گفت:كساني كه احمدي نژاد را مي شناسند اين خبر برايشان آنقدر عجيب نبود،هرچند كه وي با بي توجهي به فرمايشات رهبر معظم انقلاب دست به كاري خطرناك و جسورانه زده است، با اين اوصاف بدنه اصولگرايان اكنون در حال اعتراف هستند كه احمدي نژاد چيزي كه  واقعا ندارد بحث ولايت پذيري است.