حمیدرضا امام پناهی مردم فومن و شفت را بسیار آگاه و دارای تحلیل سیاسی توصیف و تاکید کرد: مردمان آگاه این دیار، در گذر تاریخ نشان داده اند که بهترین انتخاب کننده در موعد مقرر هستند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،حمیدرضا امام پناهی در گفتگویی ضمن تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان و یاران با وفایش با دعوت از همه نخبگان و نیروهای توانمند و پرسابقه منطقه برای ثبت نام در انتخابات مجلس، گفت: از حضور و ثبت نام همه خواهران و برادرانی که توانایی کمک به شهرستان های فومن و شفت را دارند استقبال میکنیم.

وی با تصریح بر اینکه نیروهای توانمند قائل به حذف دیگران نبوده و رقابت در عین برادری را در یک میدان حداکثری  می پسندند، افزود؛ انتخاب حضور در عرصه انتخابات، با شخص کاندیدا است، اما انتخاب و تشخیص اینکه چه کسی در مقطع فعلی مطلوب نمایندگی ملت است با خود مردم است.

وی با اشاره به تاثیر مشارکت حداکثری مردم بر توسعه همه جانبه منطقه خاطرنشان کرد: هر چقدر حضور آحاد مردم در صندوق های رای و مشارکت های سیاسی و نظارت مستمر بر مسئولان بیشتر شود، میدان جولان منافع طلبان و کاسبان سیاسی تنگ تر خواهد شد.

وی کشور و مجلس را متعلق به مردم دانست و متذکرشد: عزتی که با کمک خدا و دست مردم به انسان داده می شود، بهترین و ماندگار ترین عزت هاست. امام پناهی احترام و حفظ منزلت و توجه به دغدغه های مردمی را از خواسته های اصلی مردم از مسئولان دانست و گفت: مردم از مسئولانی که مثل مردم زندگی نمیکنند دل خوشی ندارند.

وی کاهش مشارکت مردمی در انتخابات را خواسته دشمنان و افراد ناتوان داخلی دانست و اظهار داشت: کسانی که با مردم منافع متضاد دارند میخواهند با حضور کمتر مردم و دور کردن آنها از صحنه مشارکت سیاسی، راحت تر برنده انتخابات شوند.

امام پناهی مردم فومن و شفت را بسیار آگاه و دارای تحلیل سیاسی توصیف و تاکید کرد: مردمان آگاه این دیار، در گذر تاریخ نشان داده اند که بهترین انتخاب کننده در موعد مقرر هستند.