مدیر زراعت جهاد کشاورزی گیلان مدعی شد:پیش بینی می شود امسال در 135 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان کشت دوم محصولات انجام شود و امسال در قالب کشت دوم در شالیزارهای گیلان حدود 400 هزار تن محصول به ارزش بیش از 3 هزار میلیارد تومان تولید گردد!

به گزارش ندای گیلان،مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز گفت : با پایان یافتن برداشت برنج در گیلان، کشاورزان استان آستین های همت را برای پرورش راتون و کشت دوم محصولات در شالیزارها بالا زده اند.
ابراهیم اکبرزاده افزود : با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی و بارش های مناسب، پیش بینی می شود امسال در ۱۳۵ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان کشت دوم محصولات انجام شود که ۱۰ درصد  بیشتر از پارسال است.
وی گفت : پیش بینی می شود امسال در قالب کشت دوم در شالیزارهای گیلان حدود ۴۰۰ هزار تن محصول به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد تومان تولید می شود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: شالیکاران گیلانی هر سال پس از برداشت برنج در شالیزارهای خود راتون پرورش می دهند و در بخشی از شالیزار ها هم شبدر، حبوبات ، گندم، کلزا و سبزیجات غده ای می کارند.
کشاورزان گیلانی برداشت محصولات کشت دوم را برحسب نوع کشت اردیبهشت سال آینده به پایان می رسانند.
/صداوسیما