معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان گفت:با توجه به تعدد پروژه های نیمه تمام عدم شروع پروژه های جدید باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش ندای گیلان،علی اوسط اکبری مقدم در جلسه شورای فنی استان گیلان که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی در جلسات شورای فنی می‌توانند تجربیات خود را مطرح و با کمک همدیگر مشکلات وچالش های خود را کاهش دهند.
وی با بیان اینکه در بحث پروژه‌های عمرانی با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم افزود: تعامل سازنده بین کارفرما و پیمانکار مشکلات پروژه های عمرانی را کاهش و پروژه‌های عمرانی در بازه زمانی کمتری به بهره برداری خواهند رسید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان تصریح کرد: اگر در پروژه‌های عمرانی یک ‌سو نگر و با دیدگاه حاکمیتی بنگریم قطعاً دستاورد مثبتی نخواهیم داشت.
وی به آینده‌نگری در پروژه‌های عمران اشاره کرد و گفت: با توجه به تعدد پروژه های نیمه تمام عدم شروع پروژه های جدید باید مورد توجه قرار بگیرد.
علی اوسط اکبری مقدم بر لزوم توجه به قوانین و مقررات ایمنی ساختمان از سوی نظام مهندسی تاکید کرد و گفت : توجه به قوانین و رعایت ضوابط مقررات ملی ساختمان از اولویتهای نظام مهندسی باید باشد و رعایت ان دستاورد مطلوبی را به دنبال خواهد داشت.
در پایان معاون هماهنگی امور عمرانی گفت: در جلسه آینده بازنگری و دستاوردهای چهار جلسه قبل را مورد ارزیابی قرار داده تا جلساتی بعدی را با رویکردی جدید‌تری دنبال کنیم.