مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب گیلان گفت: نتایج آزمایشگاه های شرکت آب و فاضلاب استان نشان دهنده درجه کیفی بالای آب شرب گیلان در محدوده استاندارد ملی ایران است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، مازیار علیزاده بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان پس از یکپارچگی دارای ۳۸ واحد آزمایشگاه با تجهیزات پیشرفته شامل گاز کروماتوگرافی جرمی (اندازه گیری آلاینده‌های کشاورزی و محصولات جانبی ناشی از گندزدایی)، یون کروماتوگرافی (آنیونها، کاتیون‌ها، کلرات و برمات)، دستگاه طیف سنج پلاسمای القایICP (فلزات سنگین) در بخش‌های میکروبی آب و فاضلاب، بیولوژی، فیزیک و شیمیایی آب و فاضلاب، ریز آلاینده آلی و معدنی بوده که بر اساس دستورالعمل تواتر نمونه برداری ابلاغی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور آزمایشگاه‌های این شرکت، نسبت به پایش شبکه توزیع، مخازن و منابع‌های تحت پوشش اقدام می‌کند.

علی پور تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد هزار و ۶۷۰ آزمون ریز آلاینده معدنی، هزار و ۸۴۹ عدد آزمون ریزآلاینده آلی شامل آلاینده‌های کشاورزی و محصولات جانبی ناشی از گندزدایی، بیش از ۲ هزار آزمون بیولوژی، ۳ هزار و ۵۴۳ عدد آزمون فیزیکی و شیمیایی آب، یک میلیون و ۱۱ هزار و ۳۵۷ آزمون کلرسنجی از شبکه توزیع ،۲۷ هزار و ۶۹۱ آزمون باکتریولوژی، ۴۷۱ هزار و ۹۶۴ آزمون کدورت سنجی و ۲۷ هزار و ۷۸۴ عدد آزمون شمارش جمعیت میکروبی(HPC ) توسط آزمایشگاه‌های شرکت آب و فاضلاب استان گیلان انجام شده، نتایج آزمون‌ها حاکی از آن است که کیفیت آب شرب این استان که در اختیار مشترکین عزیز قرار می‌گیرد، در محدوده استاندارد ملی ایران ماست.