بر اساس شنیده ها حضور سید محمد اسحاقی در انتخابات مجلس حوزه تالش ، رضوانشهر و ماسال قطعی شده است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، محمد اسحاقی، معاون دیوان محاسبات استان گیلان که در دوره پیش انتخابات شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال برای اولین بار ورود خود به این عرصه توانست با رای حدود ده هزار نفری این رقابت را به پایان رساند، نشان داد که می توان در این برهه از زمان هم اهل اخلاق و ادب بود و هم مرد میدان سیاست.

اسحاقی که بعنوان یک جوان موفق تالشی به سرعت توانسته بر اساس شایستگی و توانمندی هایی که دارد پله های ترقی را طی کرده و به معاونت دیوان محاسبات استان برسد، مشهور به اخلاق مداری و گره گشای مشکلات مردم منطقه است که سخنوری توانا نیز محسوب می گردد.

وی در دوره گذشته انتخابات تالش بزرگ نشان داد که بدون تخریب رقبا و هزینه پول های کثیف باداورده و حرام که از حق مردم مظلوم بوده و به طرق های گوناگون چپاول شده و به یکباره برای رسیدن به مقاصد سیاسی و ورود به مجلس هزینه می گردد و بدون استفاده از  زر و زور و تزویر و فقط با تکیه بر کاردانی، انسانیت، ادب  اخلاق و نجابت که از ویژگی های مردمان تالشی است در عرصه انتخابات حضور داشته و در زمان بسیار اندک و کوتاه نتیجه ای قابل قبول دریافت کند.

شنیده ها حکایت از تقاضای گروه ها و ریش سفیدان و جوانان شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال از سید محمد اسحاقی جهت ورود به عرصه انتخابات و نجات این شهرستانهای مظلوم از شرایط فعلی دارد.

هرچند با ورود سید تالش بزرگ و با توجه به حمایتهای کشوری و استانی ای که وی دارد، قطعا در تغییر و برهم زدن معادلات انتخابات این شهرستانها نقش اساسی ایفا خواهد کرد، چرا که با توجه به تکثر کاندیداها درشهرستان تالش و شنیده ها مبنی بر عدم حضور حسین نیرومند در عرصه انتخابات،شهرستان ماسال و رضوانشهر

می تواند با اکثریت آرا به فرزند شاندرمنی خویش و همچنین بخشی از آرای تالش بزرگ سید محمد اسحاقی را پیروز انتخابات کند.