معاون میراث فرهنگی گیلان با بیان اینکه یکی از اولویت های اداره کل، احداث موزه در تمام شهرستان های استان گیلان است گفت: لازم است نسبت به ایجاد موزه ای مادر در شهر رشت نیز اقدام شود.

ولی جهانی معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان در خصوص وضعیت ثبت جهانی ماسوله و قلعه رودخان اظهار داشت: پی گیری ثبت ماسوله در فهرست میراث جهانی  همچنان در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

مداخلات نامتعارف روند ثبت جهانی ماسوله را کند کرده است

وی با تصریح بر اینکه به دلیل مداخلات نامتعارف بسیار در شهرک، عدم هماهنگی و همکاری نزدیک صاحبان واحدهای تجاری و مسکونی و دستگاه های ذیربط  از جمله مخابرات و برق که باید نسبت به جمع آوری سیم های هوایی و زیرزمینی نمودن آنها اقدام کنند ، روند تطبیق شهرک با ضوابط و معیارهای جهانی یونسکو پر شتاب نیست افزود: بنابراین اگر چه کند، اما در مجموع پروسه  ثبت جهانی ماسوله رو به پیشرفت است.

جهانی با اشاره به اینکه پروسه  ثبت جهانی قلعه رودخان مرحله  مقدماتی خود را سپری می کند گفت: مستند نگاری و بررسی های اولیه صورت پذیرفته، با برنامه ریزی در مسیر ثبت اثر گام برداشته خواهد شد.

15 اثر تاریخی گیلان در شرف ثبت ملی

معاون میراث فرهنگی گیلان در ادامه خاطرنشان کرد:در حال حاضر 15 اثر تاریخی در شرف ثبت فهرست آثار ملی قرار دارد و نسبت به ثبت جهانی دو اثر شهرک تاریخی ماسوله و قلعه رودخان فومن برنامه ریزی شده است.

احداث موزه مادر در شهرستان رشت

جهانی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ندای گیلان در خصوص امکان ایجاد موزه های جدید در استان با بیان اینکه یکی از اولویت های اداره کل، احداث موزه در تمام شهرستان های استان گیلان است خاطرنشان کرد: موزه فعلی شهر رشت در شان و منزلت مردم فرهیخته ی آن نیست و بنابراین لازم است نسبت به ایجاد موزه ای مادر در شهر رشت نیز اقدام شود.

تمام شهرستان های گیلان صاحب موزه می شوند

وی با تاکید بر اینکه این آمادگی در اداره کل وجود دارد تا با واگذاری ساختمان مناسب از سوی شهرستان ها نسبت به راه اندازی موزه در هر شهرستان اقدام شود افزود: اینکه عملیات اجرایی احداث موزه در شهرستان ماسال آغاز شده، تجهیز و راه اندازی موزه رودبار در دستور کار قرار دارد؛ احداث موزه املش نیز در دست اقدام است.