رییس سازمان جوانان حزب اعتدال و توسعه گیلان با بیان اینکه نشست های تخصصی این حزب با استقبال بسیار خوبی روبرو شده است افزود: این برنامه ها بازخورد مثبتی در استان داشته است.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،فریبرز سعیدی کیا در “نشست دولت یازدهم فرصتها و چالش ها” گفت با توجه به ساختار جدید حزب در کشور کانون جوانان به سازمان جوانان و دانشجویان تغییر وضعیت پیدا کرد و در استان گیلان نیز این سازمان در حزب  تشکیل شد.
وی با بیان اینکه نشست های تخصصی حزب اعتدال و توسعه در گیلان با استقبال بسیار خوبی روبرو شده است افزود: این برنامه ها بازخورد مثبتی در استان داشته است.
رییس سازمان جوانان حزب اعتدال و توسعه گیلان افزود: با توجه به چینش جدید سیاسی مجلس دهم و همراهی مجلس با دولت تدبیر افزایش پیدا کرده است که باید بخاطر آن از نمایندگان مردم تشکر کنیم.
سعیدی کیا بیان داشت: حزب اعتدال و توسعه اولین حزب حامی روحانی در سال 92 بود ولی هرگز ادعای پیروز کردن وی را در انتخابات مطرح نکرده است.
وی افزود: امیدواریم با همراهی و همدلی همه جریانهای حامی دولت تدبیر و امید آقای روحانی در انتخابات آتی موفق باشد.