روي سخنم با اين آقاي صادق خان زيبا كلام ميباشد، متاسفانه در بعد از انقلاب اين جور استادهاي دكتر تكنوكرات چپ نماي راستگراي دانشگاهي كه يك روز كار اجرايي نكرده اند و مرتبا از هركسي هر مديري و هر سياستمداري اشكال ميگرند فراوان ديده ايم.

به گزارش  ندای گیلان:  زمانيكه پاي پيروزي در ميان باشد همه ادعاي با تو بودن دارند. اصلاح طلباني كه الان نان مظلوميت هاشمي و خاتمي را ميخورند اولين بي احتراميها را به مرحوم هاشمي كردند و پروژه عبور از خاتمي را در سر داشتند و ده ها و هزاران اشتباه و تندروي كه محصولش رياست جمهوري احمدي نژاد و آن ٨ سال شد
همه ميدانيم محصول آيت الله هاشمي خاتمي بود اما محصول انحصارطلبي همين فرصت طلبان مانند شما، احمدي نژاد شد .

روي سخنم با اين آقاي صادق خان زيبا كلام ميباشد، متاسفانه در بعد از انقلاب اين جور استادهاي دكتر تكنوكرات چپ نماي راستگراي دانشگاهي كه يك روز كار اجرايي نكرده اند و مرتبا از هركسي هر مديري و هر سياستمداري اشكال ميگیرند فراوان ديده ايم.
خدا وكيلي ما كه نه سياسي هستيم نه چپ و نه راست اما اينو درك ميكنيم كه اقا صادق و دوستانش خيلي كوچكتر از اين حرفا هستند كه در خصوص دكتر نوبخت  ذخيره و فخر مردم گيلان صحبت كند.
آقا صادق من رهنما هستم عضو كميته فني فدراسيون جهاني كاراته و از بد شانسي هم در ورزش گيلان مسئوليت دارم. روز سخنراني اقاي ريیسي ستاد ورزش دكتر روحاني  در حداقل فاصله ممكن هم مراسم سخنراني داشت همه دوستان اصلاح طلب شناسنامه دار حكم بر لغو مراسم دادند اما ورزشكاران و جوانان ماندند و با اقتدار مراسم را با استقبال بي نظير برگزار كردند.
راستي  يادم امد در حدود ٢ سال پيش هم در گيلان براي سخنراني امده بودي همين دوستانت جايي براي تو نتونستند پيدا كنند ما بچه هاي ورزش سالن تختي را برايت اماده كرديم و هزينه زيادي متحمل شديم و …
در شبي هم كه شما به رشت در ستاد حاج احمد رمضانپور امدي و متاسفانه سخنراني سراسر لودگي و پوپوليستي انجام دادي، فكرميكنم دوست مشترك بسيار خوب و دانشمند جناب زاهد به شما تذكر داده بود كه در گيلان مواظب حرف زدنت باشي و حتي در ستاد مركزي عنوان شد كه شما از بابت سخنان سخيفتان در هفته ماقبل عذر خواهي كرده  ايد چون  با اعتراض شديد شخص من و تعدادي از اعضاء ستاد در خصوص دعوتتان به گيلان قرار بر تجديد نظر شده بود.
حاليه از گيلان رفته اي دوباره تكرار اظهارات سخيفت را داشته اي. يادت باشد من و هزاران نفر از مردم گيلان نه به خاطر تو و نه به خاطر سهم خواهاني كه امروز فكر ميكنند با زدن دكتر نوبخت به جايي خواهند رسيد راي به دكتر روحاني داديم. اگر دكتر روحاني تسليم افراد زياده خواهي مثل شما شود ٤ سال اينده يك احمدي نژاد ديگر تحويل مردم ايران ميشود.
راي مردم گيلان نه به خاطر تو و دوستانت و سخنراني هاي طنز گونه ات بلكه به خاطر عملكرد مديران دولت خصوصا استاندار كاردان محبوب و مردمي وصد البته نجيب و حضوردكتر نوبخت در كابينه و عملكرد ناصواب اردوگاه رقيب و تلاش و همكاري همه اعضاء ستاد دكتر روحاني بوده است.
لطفا از زبان اصلاح طلبان گيلان حرف نزن واگر منظورت افراد خاص ميباشد به نتيجه ليست اميد رشت نگاهي بيانداز وگرنه جريان اصلاح طلبي خصوصاً در گيلان و يا راي مردم به اقاي روحاني متاثر از تو و نظرات تو نميباشد.

وعده ما اينكه به همه دوستانت اعلام كن كه براي سخنراني تو با اعلام قبلي فراخوان بدهند تا ببينند چقدر علاقه مند به سخنانتان و يا ديدارتان در گيلان وجود دارد و بدون اعلام قبلي اقاي دكتر نوبخت به گيلان تشريف بياورند تا سيه روي شود هركه در او غش باشد…
مسعود رهنماي بهمبري
سرمربي سابق تيمهاي ملي كاراته و تنها ايراني  داراي كرسي در فدراسيون جهاني كاراته

منبع: خزرآنلاین