مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به حضور سه نفر از معلولان گیلانی در رقابت های پارالمپیک و مدال آوری همه این ورزشکاران، گفت: توسعه ورزش جانبازان و معلولان گیلان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،با اشاره به موفقیت‌های کسب شده در پارالمپیک، بیان کرد: این موفقیت‌ها باعث شد که تقاضای معلولین و جانبازان برای حضور در پارالمپیک افزایش یابد.

مدیرکل بهزیستی استان گیلان با بیان اینکه ۶۲ نفر از ایران سهمیه حضور در مسابقات پارالمپیک را کسب کردند، تصریح کرد: از این تعداد سه نفر گیلانی بودند.

وی با اشاره به اینکه از ۶۲ ورزشکار پارالمپیکی کشور، ۲۴ نفر صاحب مدال شدند، افزود: از بین سه گیلانی اعزامی به پارالمپیک، هر سه نفر کسب مدال کردند.

نحوی نژاد با اشاره به اینکه نگاه داوران به تیم ملی ایران مهربانانه نیست و ورزشکاران ما مقتدرانه صاحب مدال می‌شوند، ادامه داد: به دنبال توسعه ورزش جانبازان و معلولین استان در سطح ملی و بین المللی هستیم.