سلسه گزارش های ندای گیلان با عنوان “ شنبه ها با زنان موفق ” مورد تمجید و بازنشر معاونت امور زنان ریاست جمهوری قرار گرفت.

به گزارش ندای گیلان،سلسه گزارش های ندای گیلان با عنوان “ شنبه ها با زنان موفق ” مورد تمجید و بازنشر معاونت امور زنان ریاست جمهوری قرار گرفت.

شنبه ها با زنان موفق گیلانی سلسله گفتگوهایی است که نوشین میربلوک خبرنگار ندای گیلان هر هفته با بانوان موفق استان انجام داده و شنبه ها در این پایگاه خبری منتشر می شود.

این گفتگو ها با هدف ایجاد انگیزه در بانوان و دختران گیلانی و معرفی هرچه بیشتر زنان موفق استان انجام می شود.

نوشین میربلوک هر شنبه روایتی جذاب و خواندنی از زندگی زنان گیلانی را ارائه می کند.

سایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری این گفتگو ها را به نقل از ندای گیلان بازنشر می دهد

▪️برای خواندن این گفتگو ها می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

کلیک کنید