محسنی تخفیف ۵۰ درصدی عوارض و صدور پروانه ساخت و همچنین سود هشت درصد برای تسهیلات از مزایای طرح بازآفرینی پایدار شهری در شفت عنوان کرد

به گزارش ندای گیلان،محمدرضا محسنی در نخستین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری محدودها و محلات هدف شهری که در سالن  میرزای شفتی شهرستان شفت برگزار شد، اظهار کرد: توجه به موضوع بازآفرینی پایدار شهری با توجه به فضای کاری گسترده بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه می توانیم با دقت نظر بیشتر در اجرای این طرح شاهد خروجی مثبت شویم، افزود: شهرستان شفت در حوزه های مختلف دارای پتانسیل است که اجرای این طرح می تواند به توسعه شهری کمک کند.

فرماندار شفت به وجود گونه های مختلف جانوری وگیاهی، نوغانداری و پرورش پیله ابریشم و ۵۵۰ هکتار آبندان و سایر حوزه ها در شهرستان اشاره کرد و گفت: توسعه این پتانسیل ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز تأثیرگذار است.

وی یکی از دلایل توسعه نیافتگی شهرستان شفت را نبود زیرساخت و بافت های مناسب در حوزه های مختلف دانست و خاطرنشان کرد: باید کارگروه های چهارگانه این طرح در اسرع وقت تشکیل و براساس اهداف و وظایف خود عمل کنند.

محسنی با بیان اینکه کارگروه ها باید براساس وظایف خود طرح ها و پروژه هایی که دارای قابلیت اجرا بوده را تدوین و ارائه کنند، تصریح کرد: در این زمینه از ظرفیت نخبگان، اساتید دانشگاه و مشارکت های مردمی نیز باید استفاده شود.

به گفته این مسئول در بسیاری از حوزه ها اعم از گردشگری، عمرانی، محیط زیست و… در شهرستان شفت می توان از ظرفیت و پتانسیل طرح باز آفرینی پایدار شهری با توجه به اعتبارات مطلوب آن بهره گیری کرد.

وی با بیان اینکه شناسایی محدوده جغرافیایی شهرستان شفت حائز اهمیت بوده و برای اجرای این طرح باید در اولویت کار قرار گیرد، افزود: برخی از پهنه های بیان شده در این طرح در شهرستان شفت مثال عینی داشته که می توانیم در اجرای این طرح مد نظر قرار دهیم.

محسنی با اشاره به اینکه باید شرایط و مزیت های طرح بازآفرینی پایدار شهری اعم از تخفیف ۵۰ درصدی عوارض و صدور پروانه ساخت و همچنین سود هشت درصد برای تسهیلات برای مردم بازگو و اطلاع رسانی شود، گفت: اجرای این طرح با توجه به پتانسیل و ظرفیت بسیار خوب می تواند سبب توسعه شهرستان شفت در حوزه های مختلف شود.

فرماندار شفت اجرای این طرح را منوط به ارائه پروژه های با قابلیت اجرا، تعامل دستگاه و جلب مشارکت های مردمی عنوان کرد و یادآورشد: از طرح بازآفرینی پایدار شهری با توجه به اعتبارات بسیار خوب آن می توانیم برای توسعه در حوزه های مختلف عمرانی، گردشگری، محیط زیست، فرهنگی و اجتماعی استفاده کنیم.