مدیر جهاد کشاورزی فومن گفت:نخستین برداشت خوشه‌های طلایی برنج در گیلان در روستای کهنه گوراب فومن آغاز شد.

به گزارش ندای گیلان از فومن، مدیر جهاد کشاورزی فومن گفت: ابوطالب احمدی کشاورز روستای کهنه گوراب فومن نخستین برداشت برنج را در نیم هکتار شالیزارش آغاز کرد.

رامین قاسم زاده گفت: این کشاورز ۳ هکتار شالیزار دارد که ۲۱ فروردین در نیم هکتارش رقم زودرس غریب کشت کرده بود که امروز برداشت آن را آغاز کرد.

ابوطالب احمدی در ۲ و نیم هکتار دیگر شالیزارش رقم بومی هاشمی کشت کرده که هنوز نرسیده است.