مدیرتعاون روستایی استان گیلان، بهمراه روسای ادارات بازرگانی و خدمات فنی و کشاورزی، از فرآیند خرید برگ سبز و تولید چای خشک توسط اتحادیه تعاونی‌های تولید کشاورزی چایکاران، بازدید نمودند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، عباس جعفرپور؛ مدیرتعاون روستایی استان گیلان، بهمراه روسای ادارات بازرگانی و خدمات فنی و کشاورزی، از فرآیند خرید برگ سبز و تولید چای خشک توسط اتحادیه تعاونی‌های تولید کشاورزی چایکاران، بازدید نمودند.

مدیرتعاون روستایی استان گیلان در حاشیه‌ی این بازدید خبرداد: همزمان با اعلام اجرای خرید تضمینی برگ سبز چای از سوی سازمان محترم چای کشور، دوکارخانه چایسازی دراختیار شبکه تعاونیهای روستایی وکشاورزی استان گیلان نیز کار خرید برگ سبز از چایکاران عزیز گیلانی را آغاز نموده اند.

عباس جعفرپور؛ مدیرتعاون روستایی استان گیلان در ادامه افزود:کار خرید تضمینی برگ سبزچای از ۱۲ اردیبهشت، همزمان با سایر نقاط استان گیلان، توسط دو کارخانه‌ی چایسازی یادشده آغاز گردیده و طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد؛ مبلغ خرید هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک از کشاورز معادل ۹۲۰۰۰ ریال و قیمت خرید هر کیلوگرم برگ سبز درجه‌ی دو ۷۱۰۰۰ ریال می باشد.

مدیر تعاون روستایی استان گیلان همچنین ادامه داد:بمنظور ارتقای سطح کیفیت و کمیت تولید برگ سبز و با هدف بهبود تولید کارخانجات مذکور، همانند چندسال اخیر، بطور میانگین ۱۳۰۰۰ ریال مبلغ تشویقی (بالاتراز نرخ مصوب) بابت بهای هرکیلوگرم خرید برگ سبز، برای چایکارانی که محصول خود را به این دو کارخانه عرضه نمایند، در نظر گرفته شده است که مبلغ آن ( برحسب میزان وکیفیت برگ سبز ارائه شده) متغیر می باشد.

قابل ذکر است؛ طبق پیش بینی های صورت گرفته، طی هفته های آتی؛ روزانه مقدار ۱۲ الی ۳۲ تن برگ سبز چای، از چایکاران حوزه عمل کارخانجات تعاونی های تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان گیلان خریداری خواهد شد.

گفتنی است؛ کارخانجات در اختیار شبکه تعاونیهای استان گیلان در طول سال ۱۴۰۰ موفق به خرید ۱۶۸۶ تن برگ سبز چای از چایکاران حوزه عمل خود شدند.