سفیر ایران در سازمان ملل از برگزاری جلسات پی در پی در خصوص سلاح‌های شیمیایی سوریه با توجه به همکاری کامل این کشور در این ارتباط انتقاد کرد.

به گزارش ندای گیلان، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد، برگزاری نشست های مربوط به سلاحهای شیمیائی سوریه در شورای امنیت با فواصل کوتاه و بدون تحول در این پرونده، شائبه سیاسی بودن و تکرار اتهامات علیه سوریه را تقویت می کند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان که در نشست شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوان «وضعیت در خاورمیانه با موضوع سلاحهای شیمیائی در سوریه» سخنرانی می کرد، اقدام سوریه در ارائه گزارش ماهانه به مدیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیائی در باره جزئیات مربوط به نابودسازی این سلاحها و تاسیسات تولید آن را شایسته تقدیر دانست.

دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران  قویا استفاده از سلاحهای شیمیائی توسط هرکس،هرکجا و تحت هر شرایطی را محکوم کرده و آن رانقض آشکار حقوق بین الملل قلمداد می کند.

وی افزود: ما براین اعتقاد هستیم که  هر تحقیقی در مورد استفاده از سلاحهای شیمیائی باید بی طرفانه ،حرفه ای، معتبر و هدفمند بوده و به طور کامل منطبق با تاکیدات و رویه های کنوانسوین منع سلاحهای شیمیائی باشد.

ایروانی ضمن تاکید بر اجرای کامل ،موثر و بدون تبعیض کنوانسیون سلاحهای  شیمیائی افزود، سیاسی کردن الزامات کنوانسیون سلاحهای شیمیائی و بهره برداری از سازمان منع سلاحهای شیمیائی برای اهداف سیاسی اعتبار این سازمان و کنوانسیون را  در معرض خطر قرار می دهد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان تصریح کرد: سوریه به طور داوطلبانه در سال ۲۰۱۳ به کنوانسیون سلاحهای شیمیائی پیوسته و  زرادخانه و تاسیسات مورد استفاده برای تولید این سلاحها را از بین برده است .در این شرایط که ما گفتگو و رایزنی بین طرفها را تشویق می کنیم به جد معتقدیم همکاری بین جمهوری عربی سوریه و سازمان منع سلاحهای شیمیائی باید به رسمیت شناخته شود.

این دیپلمات ارشد در پایان اضافه کرد،با توجه به اینکه جمهوری عربی سوریه الزامات کنوانسیون سلاحهای شیمیائی را رعایت کرده و به طور سازنده با سازمان منع سلاحهای شیمیائی همکاری دارد،مدیریت این پرونده در یک فضای سیاسی و با رویکرد استاندارد دوگانه تنها بحثها را از روی ماهیت فنی آن منحرف می کند، درحالیکه ما معتقدیم این موضوعات باید در مسیر فنی و در سازمان منع سلاحهای شیمیائی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.