گلین مقدم با تاکید بر اینکه امروزه سواد قرن ما ،سواد دیجیتال است گفت:باید با دیجیتال آشنایی داشته باشیم و عملکرد ما در این بخش باید ارتباط تنگاتنگ با رسانه باشد و اگر ما ارتباط با رسانه را نداشته باشیم چیزی را نداریم.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،خدیجه گلین مقدم در نشست توسعه استان گیلان که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد با اشاره به اینکه  جامعه ایران ،یک جامعه در حال گذار است اظهار کرد:باید ببینیم آیا جامعه ما،جامعه دانایی محور است یا خیر.

رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان یکی از محور های جامعه دانایی محور را تخصص عنوان و این پرسش را مطرح کرد که باید ببینیم که آیا در جامعه ما تخصصص حرف اول را میزند یا خیر ؟ آیا کسانی که در جایگاه ها قرار می گیرند بر اساس ضوابط تخصصی قرار میگیرند یا براساس روابط؟ .

وی موضوع دوم جامعه دانایی محور را اطلاعات دانست و افزود:باید ببینیم تا چه اندازه اطلاعات تولید و به جامعه تزریق می کنیم و تا چه حد از این اطلاعات در مدیریت و توسعه کشورمان استفاده می کنیم.

گلین مقدم بیان داشت:موضوع بعدی شایستگی است آیا شایستگان بر صدر می نشینند یا کسانی که کمتر شایستگی دارند و اگر کسانی که کمتر شایستگی دارند و بر صدر نشینند و قدر نداند چه اتفاقی می افتد و اگر شایستگان بیایند وبر صدر بشینند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان آموزش را مهمترین محور جامعه دانایی محور عنوان کرد و بیان داشت:آموزش این جریان را به سوی دانش هدایت میکند.

وی با تاکید بر اینکه در یک جامعه دانایی محور که محوریت اصلی  آن براساس آموزش است خلاقیت حرف اول را میزند اظهار کرد: یعنی کسانی که در مسئولیتی مشغول فعالبت هستند به عنوان انسان های دانا و خلاق به مردم خدمت کنند.

گلین مقدم با تاکید بر اینکه امروزه سواد قرن ما ،سواد دیجیتال است گفت:باید با دیجیتال آشنایی داشته باشیم و عملکرد ما در این بخش باید ارتباط تنگاتنگ با رسانه باشد و  اگر ما ارتباط با رسانه را نداشته باشیم چیزی را نداریم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان بیان داشت:رسانه است که شما را برند میکند و شمارا بالا میبرد ،ما میتوانیم  با استفاده از سواد دیجیتال گرافیک ها، امداد ها و نقشه های مطمئن و زیبا در اختیار جامعه قرار بدهیم و رسانه میتواند در این بخش برای ما یک پل باشد .

وی یکی از مشخصه های کشورهای در حال توسعه را وابستگی زیاد آنها به کشاورزی عنوان کرد و افزود:ما در جهانی زندگی میکنیم که مزیت های نسبی میتوانند کمک حال ما باشد.

گلین مقدم ادامه داد:مشخصه دیگر کشور های جهان سوم این است که از مواد خام خیلی استفاده میکنند یعنی مواد اولیه را صادر میکنند.
مشخصه دیگر کشورهای در حال توسعه وابستگی اقتصادی  و آسیب پذیری در روابط بین المللی است .

وی امنیت ایران را یک برند برای کشورمان در حوزه روابط بین الملل دانست و یادآور شد:کشورهای جهان سومی و از جمله کشورهای همسایه ما مدام در حال جنگ هستند و این نا امنی موجب بروز بی اعتمادی در روابط بین ملت ها می شود.

وی در پایان اظهار کرد:اعتقاد دارم نباید از مدیریت تک جنسیتی استفاده کرد چه در مردان و چه در زنان زیرا جهت گیری فکری هر یک از اینها متفاوت است و اگر کشور در یک مسیر فکری باشد دچار ایستایی و رکود می شود.