در شرایط کنونی آنچه اهمیت دارد، پیگیری مطالباتی مردمی است که در انتخابات مجلس دهم به فهرست امید رای داده‌اند، است.

به گزارش ندای گیلان،علیرضا خامسیان در گفت‌وگویی درخصوص مطرح شدن کاندیداتوری محمدرضا عارف در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: مطرح شدن کاندیداتوری آقای عارف در انتخابات ۱۴۰۰ در مقطع کنونی یک موضوع انحرافی است.

وی با بیان اینکه رئیس فراکسیون امید هم‌اکنون تمام هم و غم خویش را انجام وظایف پارلمانی و تحقق وعده‌های داده شده در قالب برنامه «برجا» گذاشته است، اظهار داشت: مطرح شدن کاندیداتوری آقای عارف در انتخابات ۱۴۰۰ بعد از انتخابات هیات رئیسه مجلس و پیروزی فراکسیون امید جای تامل بسیاری دارد و من فکر می‌کنم برخی به دنبال انحراف در افکارعمومی و تحت تاثیر قرار دادن این موضوع هستند.

این فرد نزدیک به محمدرضا عارف ادامه داد: در شرایط کنونی آنچه اهمیت دارد، پیگیری مطالباتی مردمی است که در انتخابات مجلس دهم به فهرست امید رای داده‌اند، است.

خامسیان درباره تشکیل حزب منسوب به عارف نیز تصریح کرد: این بحث از سال ۹۲ مطرح شده است. پس از انتخابات سال ۹۲، گروه‌های مختلفی برای تشکیل حزبی فراگیر نزد دکتر عارف آمدند. در آن مقطع، یک کارگروه مطالعاتی برای سنجش فضا و بررسی جوانب تشکیل شد اما تاکنون هیچ اقدامی جدی در این باره انجام نشده است.