طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، افشین شفقی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، منصوب شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،طی حکمی از سوی حیدرعلی بالو سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان،  افشین شفقی، به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه منصوب شد.

شفقی، استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رئیس بیمارستان ولی عصر (عج) رودبار، رئیس مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت، معاون آموزشی دانشگاه و همچنین، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

پیش از این کامران عزتی این مسئولیت را برعهده داشت.