تیم منتخب خردسالان گیلان با سرمربیگری استاد حسین زاده و مربیان استاد زیرک و استاد نگاری به مسابقات کشوری راه یافتند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، تیم منتخب خردسالان گیلان با سرمربیگری استاد حسین زاده و مربیان استاد زیرک و استاد نگاری به مسابقات کشوری راه یافتند.
اسامی ذیل بعنوان قهرمانان استان در رده خردسالان این رشته هستند که به این مسابقات راه یافتند.
ساقی خاکپور (کاپیتان)
مبینا عبادی
صبا قربی
ماهک جعفری
لیانا نصیری
ایرسا شعبان عبدالمحمدی
ستاره بهروزی
زهرا میرزایی
فاطمه امیری
آدرینا جسمانی