فهرست ۵ منتخب شورای اسلامی شهر رضوانشهر اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،اسامی نهایی شورای اسلامی شهر رضوانشهر به این شرح است:

شهرام اکبری ، محمد امام پور ، حمید رضا بادپا ، جهانبخش گلرخ و مازیار پرهیزگار .