ندای گیلان: با تقویت سامانه هوای کم فشار درکرانه های جنوبی دریای خزرهوای گیلان تا پایان هفته با افزایش نسبی دما و کاهش رطوبت همراه خواهد بود.

گرماهمچنان میهمان گیلانی هاست.  با تقویت سامانه هوای کم فشار درکرانه های جنوبی دریای خزرهوای گیلان تا پایان هفته با افزایش نسبی دما و کاهش رطوبت همراه خواهد بود.
سرپرست اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی گیلان ازشهروندان به ویژه بیماران قلبی، سالخوردگان و کودکان خواست تاحد امکان درساعت های اوج گرما ازخانه خارج نشوند.
مازیارغلامی همچنین ازتولید کنندگان کشاورزی خواست با توجه به تداوم گرمای هوا برای حفاظت از محصول شان برنامه ریزی کنند.
بنا براعلام هواشناسی در24 ساعت گذشته منجیل با 35 درجه سانتیگراد گرم ترین  ودیلمان با 14درجه سانتیگراد خنک ترین شهرستان استان بود.
دريا هم برای دريا نوردي و گردشگری با احتیاط مناسب است.
داوود زارع مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان هم ازمسافران وجنگل نشینان خواست با توجه به وزش باد درجنگل ها آتش روشن نکنند.
جمشید طالبی مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان نیز ازمشترکان خواست درمصرف برق صرفه جویی کنند.