استاندار اسبق گیلان گفت:احمدی نژاد استاد جنگ روانی و فضاسازی است اخیرا هم از 22 بهمن به این سو به نوعی شروع به مظلوم نمایی می کند و حتی کلیپ هایی را منتشر کرده و همان اظهارات قبلی اش را تکرار می کند.

دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات گفت: احمدی نژاد استاد جنگ روانی و جوسازی است اخیرا هم از ۲۲ بهمن به این سو به نوعی شروع به مظلوم نمایی می کند.

علی صوفی دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات و وزیر سابق تعاون در دولت دوم سید محمد خاتمی در گفتگو با سایت “نواندیش” درباره مطرح شدن بحث انتخابات مهندسی شده از سوی احمدی نژاد و “مظلوم نمایی های” اخیر او گفت: “انحرافی که در مجرای صحیح انتخابات رخ می دهد در بدو امر، به طور کامل به نفع یک جریان و به ضرر جریان مقابل آن صورت می گیرد. حال آن جریانی که از آن استفاده می کند بسیار خوشحال است چراکه می داند در رقابت نمی تواند پیروز شود و از اینکه کسانی آمدند و رقبایشان را حذف کردند تا اینها پیروز شوند بسیار خشنود هستند اما این انحراف در بدو امر یک زاویه کوچکی دارد اما هر چه جلوتر می رود زاویه آن بزرگتر می شود و آن زمان خود همین جریان را هم در بر می گیرد چون اصولگرایان هم بین خودشان رقابت دارند.”

او افزود: به هر حال آن رقابتی که بین آنها و جریان مقابل وجود داشته با این مهندسی انتخابات به نفع آنها تمام شده اما در درون خودشان با یکدیگر رقابت دارند. از این رو دامنه این انحراف گسترده تر می شود و به تدریج خود جریان اصولگرایی را نیز در بر می گیرد. به بیانی دیگر رقابت های اینها را هم تحت تاثیر قرار می دهد در نتیجه می بینند عده ای بر عده ای دیگر ترجیح داده می شوند و ناظران و دست اندرکاران آنها در مجموع در حال اعمال نفوذ هستند و خودشان گزینشی پیش از گزینش مردم انجام می دهند.

این چهره سیاسی اصلاح طلب عنوان کرد: بنابراین این فساد و انحرافی که بوجود آمده دامنه آن چنان گسترده شده که رقابت های داخلی اصولگرایان را نیز متاثر کرده است از این رو به همین دلیل اصولگرایان بحث مهندسی انتخابات را که حتی مطرح شدنش را کُفر ابلیس می دانستند حتی قبلا آن را فضاسازی برای یک فتنه تلقی می کردند و به طور کامل و قاطع آن را رد می کردند اما الان وقتی نوبت به خودشان رسید همان عناوین را مطرح می کنند.

استاندار اسبق گیلان (در دولت اول سید محمد خاتمی) افزود: “آقای احمدی نژاد به هر حال در دور گذشته انتخابات کاندیدا شد و در نتیجه رد صلاحیت شد از این رو این مسئله را مهندسی انتخابات تلقی می کند مبنی بر اینکه مثلا اگر به او اجازه می دادند او پیروز می شد اما برای اینکه او پیروز نشود او را حذف کردند. در این دوره هم احمدی نژاد با همان شگرد مخصوصش، مثل گذشته تلاش دارد جنگ روانی به پا کند به بیانی دیگر او از ابتدای ورودش به عرصه سیاسی به انحاء مختلف تلاش می کرد فضا را تغییر دهد به گونه ای که حتی این احساس را به وجود آورد که همین الان امام زمان ظهور می کند.

صوفی یادآور شد: حتی شنیده شده که مثلا برخی طرح های عمرانی در سطح شهر را مطرح کرده بود که آماده سازی برای ظهور امام زمان است بعد از اینکه به عرصه انتخابات آمد در آنجا هم این شور را ایجاد کرد و مخالف خوانی کرد و بر موج نارضایتی مردم سوار شد و با یک شگردهای پوپولیستی توانست پیروز انتخابات شود. پس از آن هم این روند را ادامه داد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ابراز کرد: احمدی نژاد استاد جنگ روانی و فضاسازی است اخیرا هم از ۲۲ بهمن به این سو به نوعی شروع به مظلوم نمایی می کند و حتی کلیپ هایی را منتشر کرده و همان اظهارات قبلی اش را تکرار می کند مبنی بر اینکه ما نمی دانیم وقتی ما می خواهیم به مردم پول بدهیم چرا عده ای ناراحت می شوند. در حال حاضر هم می گوید ما نمی دانیم چرا وقتی اکثریت جامعه می خواهند یک کاندیدایی را انتخاب کنند و از آن کاندیدا درخواست می کنند بیاید چرا عده ای ناراحت می شوند!!!

صوفی تصریح کرد: بنابراین این قبیل اظهارات تکراری احمدی نژاد کاملا از یک روشی و وضعیت روانی حکایت می کند که او آن را مهندسی انتخابات تلقی می کند مبنی بر اینکه عده ای از آمدن او به عرصه انتخابات ترسیده اند چراکه اگر او بیاید رأی می آورد از این رو عده ای در حال مهندسی انتخابات هستند تا او را حذف کنند و خودشان پیروز شوند.

او ادامه داد: از سوی دیگر آقای حدادعادل هم سخنان و بحث هایی را مطرح می کند که بهانه به دست احمدی نژاد داده است در مجموع هر کدام از اینها با شدت و ضعف این نگرانی را مطرح می کنند مثل اینکه جریان اصولگرایی می خواهد با تمام دستگاه هایی که در اختیار دارد از جمله صداوسیما و شگردهایی که دارد می خواهد یک نفر را قبل ار انتخابات انتخاب کند و بقیه را به انحاء مختلف حذف کند و زمینه را به طور کامل برای پیروزی آن شخص مهیا کند. بنابراین اینها هم پذیرفته اند بالاخره ناظران انتخابات بی طرف نیستند یا دستگاه های حاکمیتی در انتخابات به ویژه صداوسیما بی طرف نیست و به گونه ای جانبدارانه وارد انتخابات می شود.