رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: با اجرای طرح یکپارچه سازی شالیزار‌ها و استقبال شالیکاران از نشای ماشینی، امسال فقط ۲۵ درصد شالیزار‌های گیلان دستی نشا می‌شود.

به گزارش ندای گیلان از رشت،رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: با اجرای طرح یکپارچه سازی شالیزار‌ها و استقبال شالیکاران از نشای ماشینی، امسال فقط ۲۵ درصد شالیزار‌های گیلان دستی نشا می‌شود.

صالح محمدی با اشاره به اینکه گیلان ۲۳۸هزار هکتار شالیزار دارد افزود:۱۸۰ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان ماشینی نشا می‌شود.

سرعت بیشتر و هزینه کمتر از مهمترین مزایای نشای ماشینی است.

بذرهای کاظمی و هاشمی انتخاب نخست ۳۰۰ هزار شالیکار گیلانی است.