رئیس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان از برگزاری 14 جلسه این شورای با 94 مصوبه در سال گذشته خبر داد و گفت: 25 درصد مصوبات این شورا در مورد حوزه برنامه ریزی و 15 درصد آن در حوزه اشتغال بوده است.

به گزارش ندای گیلان،علی دمساز دیرباز، رییس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان با اشاره به قوانین و شرح وظایف جلسات شورا و تاکید بر اینکه این جلسات به استناد ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور برگزار می شود، گفت: در سال ۹۹ با هدایت استاندار محترم و دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و پیگیری آقای دکتر محمدی، رییس سازمان، ۱۴ جلسه شورای برنامه ریزی را با ۹۴ مصوبه برگزار کردیم.

وی همچنین توضیحاتی پیرامون میزان زمان اختصاص داده شده به جلسات، مصوبات استانی و شهرستانی ارایه و خاطر نشان کرد: براساس شرح وظایف، ۱۵ درصد مصوبات این شورا در سال ۹۹ در خصوص مسایل مدیریتی استان ، ۲۵ درصد در مورد حوزه برنامه ریزی ، ۱۵ درصد در حوزه اشتغال، ۵ درصد در مورد امور اجرایی، ۱۵ درصد مسایل اقتصادی و ۲۵ درصد نیز مربوط به امور برنامه و بودجه بوده است.

وی با بیان اینکه از سال ۹۲ تا ۹۹ تعداد جلسات شورای برنامه ریزی استان افزایش پیدا کرده است، گفت: این امر نشانگر تمرکز تصمیم گیری های توسعه ای استان در نهاد شورای برنامه ریزی به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیری در استان می باشد و چهار کارگروه نیز ذیل این شورا فعالیت می کنند. که موضوعات ابتدا در کارگروه ها بررسی و کارشناسی و سپس برای اتخاذ تصمیم نهایی در شورای برنامه ریزی مطرح می شوند.