بایگانی‌ها گودرز خردادپور | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
90 هزار تن برگ سبز چای در چین پاییزه خریداری شد/121 کارخانه 68 درصد مطالبات چایکاران را پرداخت کرده اند 28 سپتامبر 2017

90 هزار تن برگ سبز چای در چین پاییزه خریداری شد/121 کارخانه 68 درصد مطالبات چایکاران را پرداخت کرده اند

معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای گفت: در حال حاضر چین سوم و پایانی چای شروع شده و از آغاز این چین، حدود 90 هزار تن برگ سبز از کشاورزان چایکار خریداری کرده ایم.