بایگانی‌ها مولد | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
16 آوریل 2018

سایه تشویش و بحران بر سر سرمایه گذاران مولد

سمیرا ابراهیمیسرمایه‌گذاری، یکی از مهمترین عواملی است که باعث به توسعه رسیدن کشورهای در حال توسعه می‌شود. در واقع بسیاری از صاحب‌نظران علم توسعه اقتصادی، این عامل را شاه‌کلید گذار جهان سوم به سمت توسعه‌یافتگی قلمداد می‌کنند. در مسیر سرمایه‌گذاری که خود به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود، عوامل زیادی تاثیر‌گذار هستند که […]