بایگانی‌ها مرکز آموزش و پژوهش | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
ارزیابی شایستگی های عمومی ۴۰ نفر از کارکنان دستگاه های اجرایی گیلان برای مدیریت های پایه و میانی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
دکتر علیرضا محمدی خبر داد:

ارزیابی شایستگی های عمومی ۴۰ نفر از کارکنان دستگاه های اجرایی گیلان برای مدیریت های پایه و میانی

دومین دوره ارزیابی مدیران میانی و پایه متقاضی اخذ گواهینامه شایستگی در مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان برگزار شد و شایستگی های عمومی ۴۰ نفر از شرکت کنندگان دستگاه های اجرایی استان برای مدیریت های پایه و میانی مورد ارزیابی قرار گرفت.