بایگانی‌ها مراکز واکسیناسیون | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

امروز ۵۵ پایگاه تجمیعی و موردی برای تزریق واکسن کرونا در شهرستان رشت درنظر گرفته شده است.